Candy Buffet Kits

Nautical Baby Shower Bingo - Set of 16

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Bingo - Set of 16

$20.00
Quick View
Nautical Baby Shower Bingo - Set of 16

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Bingo - Set of 16

$20.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Candy Bag Toppers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Bag Toppers - Set of 24

$30.00
Quick View
Nautical Baby Shower Candy Bag Toppers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Bag Toppers - Set of 24

$30.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Candy Boxes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Boxes - Set of 24

$22.00
Quick View
Nautical Baby Shower Candy Boxes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Boxes - Set of 24

$22.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Candy Jars - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Jars - Set of 24

$48.00
Quick View
Nautical Baby Shower Candy Jars - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Jars - Set of 24

$48.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Candy Tubes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Tubes - Set of 24

$32.00
Quick View
Nautical Baby Shower Candy Tubes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Tubes - Set of 24

$32.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Candy Wrapper Covers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Wrapper Covers - Set of 24

$16.00
Quick View
Nautical Baby Shower Candy Wrapper Covers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Candy Wrapper Covers - Set of 24

$16.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Chevron & Dots Goodie Bags - Set of 36

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Chevron & Dots Goodie Bags - Set of 36

$32.00
Quick View
Nautical Baby Shower Chevron & Dots Goodie Bags - Set of 36

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Chevron & Dots Goodie Bags - Set of 36

$32.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Clear Candy Bags - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Clear Candy Bags - Set of 24

$20.00
Quick View
Nautical Baby Shower Clear Candy Bags - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Clear Candy Bags - Set of 24

$20.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Cupcake Wrappers & Cupcake Toppers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Cupcake Wrappers & Cupcake Toppers - Set of 24

$16.00
Quick View
Nautical Baby Shower Cupcake Wrappers & Cupcake Toppers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Cupcake Wrappers & Cupcake Toppers - Set of 24

$16.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Decorative Favor Tags - Set of 20

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Decorative Favor Tags - Set of 20

$10.00
Quick View
Nautical Baby Shower Decorative Favor Tags - Set of 20

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Decorative Favor Tags - Set of 20

$10.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Decorative Mini Stickers - Set of 32

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Decorative Mini Stickers - Set of 32

$7.00
Quick View
Nautical Baby Shower Decorative Mini Stickers - Set of 32

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Decorative Mini Stickers - Set of 32

$7.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Flag Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Flag Labels - Set of 24

$14.00
Quick View
Nautical Baby Shower Flag Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Flag Labels - Set of 24

$14.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Frame Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Frame Labels - Set of 24

$16.00
Quick View
Nautical Baby Shower Frame Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Frame Labels - Set of 24

$16.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Games - Set of 10

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Games - Set of 10

$12.00
Quick View
Nautical Baby Shower Games - Set of 10

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Games - Set of 10

$12.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Gum Boxes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Gum Boxes - Set of 24

$53.00
Quick View
Nautical Baby Shower Gum Boxes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Gum Boxes - Set of 24

$53.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Hershey's® Kisses Labels Trio

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Hershey's® Kisses Labels Trio

$13.00
Quick View
Nautical Baby Shower Hershey

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Hershey's® Kisses Labels Trio

$13.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Hot Cocoa + Heart Whisk - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Hot Cocoa + Heart Whisk - Set of 24

$58.00
Quick View
Nautical Baby Shower Hot Cocoa + Heart Whisk - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Hot Cocoa + Heart Whisk - Set of 24

$58.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Invitations

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Invitations

$2.00
Quick View
Nautical Baby Shower Invitations

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Invitations

$2.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Jelly Bean Packs - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Jelly Bean Packs - Set of 24

$25.00
Quick View
Nautical Baby Shower Jelly Bean Packs - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Jelly Bean Packs - Set of 24

$25.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Lemonade + Heart Whisk - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Lemonade + Heart Whisk - Set of 24

$58.00
Quick View
Nautical Baby Shower Lemonade + Heart Whisk - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Lemonade + Heart Whisk - Set of 24

$58.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Lollipop Favors - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Lollipop Favors - Set of 24

$40.00
Quick View
Nautical Baby Shower Lollipop Favors - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Lollipop Favors - Set of 24

$40.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Menu Cards/Place Cards - Set of 12

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Menu Cards/Place Cards - Set of 12

$11.00
Quick View
Nautical Baby Shower Menu Cards/Place Cards - Set of 12

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Menu Cards/Place Cards - Set of 12

$11.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Milk Bottles - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Milk Bottles - Set of 24

$55.00
Quick View
Nautical Baby Shower Milk Bottles - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Milk Bottles - Set of 24

$55.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Mini Candy Bar Wrappers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Candy Bar Wrappers - Set of 24

$14.00
Quick View
Nautical Baby Shower Mini Candy Bar Wrappers - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Candy Bar Wrappers - Set of 24

$14.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Mini Gable Boxes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Gable Boxes - Set of 24

$33.00
Quick View
Nautical Baby Shower Mini Gable Boxes - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Gable Boxes - Set of 24

$33.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Mini Mason Jars - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Mason Jars - Set of 24

$55.00
Quick View
Nautical Baby Shower Mini Mason Jars - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Mason Jars - Set of 24

$55.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Mini Mint Favors - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Mint Favors - Set of 24

$39.00
Quick View
Nautical Baby Shower Mini Mint Favors - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mini Mint Favors - Set of 24

$39.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Mint Tins - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mint Tins - Set of 24

$40.00
Quick View
Nautical Baby Shower Mint Tins - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Mint Tins - Set of 24

$40.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Muffin Mix - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Muffin Mix - Set of 24

$120.00
Quick View
Nautical Baby Shower Muffin Mix - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Muffin Mix - Set of 24

$120.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Notebook Favors - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Notebook Favors - Set of 24

$38.00
Quick View
Nautical Baby Shower Notebook Favors - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Notebook Favors - Set of 24

$38.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Party Sign

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Party Sign

$12.00
Quick View
Nautical Baby Shower Party Sign

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Party Sign

$12.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Pennant Banner

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Pennant Banner

$20.00
Quick View
Nautical Baby Shower Pennant Banner

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Pennant Banner

$20.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Playing Cards - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Playing Cards - Set of 24

$36.00
Quick View
Nautical Baby Shower Playing Cards - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Playing Cards - Set of 24

$36.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Return Address Labels - Set of 32

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Return Address Labels - Set of 32

$22.00
Quick View
Nautical Baby Shower Return Address Labels - Set of 32

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Return Address Labels - Set of 32

$22.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Round Candle Tins - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Round Candle Tins - Set of 24

$56.00
Quick View
Nautical Baby Shower Round Candle Tins - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Round Candle Tins - Set of 24

$56.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Round Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Round Labels - Set of 24

$16.00
Quick View
Nautical Baby Shower Round Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Round Labels - Set of 24

$16.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Small Mason Jars - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Small Mason Jars - Set of 24

$48.00
Quick View
Nautical Baby Shower Small Mason Jars - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Small Mason Jars - Set of 24

$48.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Square Candle Tins - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Square Candle Tins - Set of 24

$56.00
Quick View
Nautical Baby Shower Square Candle Tins - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Square Candle Tins - Set of 24

$56.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Square Tags - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Square Tags - Set of 24

$17.00
Quick View
Nautical Baby Shower Square Tags - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Square Tags - Set of 24

$17.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Sugar Cookie Mix - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Sugar Cookie Mix - Set of 24

$120.00
Quick View
Nautical Baby Shower Sugar Cookie Mix - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Sugar Cookie Mix - Set of 24

$120.00

QUANTITY

Nautical Baby Shower Water Bottle Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Water Bottle Labels - Set of 24

$21.00
Quick View
Nautical Baby Shower Water Bottle Labels - Set of 24

The Chic Room Shop

Nautical Baby Shower Water Bottle Labels - Set of 24

$21.00

QUANTITY

Welcome to the Chic Room Shop! Join our mailing list to receive information on new products, sales and exciting offers.

SEARCH THIS STORE